מנדף חד צדדי

מראה כללי: כל חלקי המנדף מרותכים ומלוטשים, מסילת איסוף השמן סמויה ומיכלי השמן משתלבים בתוך המסילה.
מבנה: פלב"מ 304.
עובי דופן: 1.25 מ"מ.
חיבור חלקים: בריתוך רציף.
תאורה: led 500 lux.
עוצרי להבות: כוללים ידיות עבור הסרה וניקוי תקן ul.
ניגור ואיסוף שמן: מסילת איסוף שמן לכל אורך המנדף מיכלי איסוף שמן סמויים.