מפוח צנטריפוגלי CK

מפוח זה מתוכנן לשנע כמויות אוויר גדולות כנגד לחצים נמוכים.

מבנה כללי:
– כפות מאיץ קמורות לפנים.
– כניסת אוויר כפולה.
– הינע רצועות.

תא המפוח אקוסטי ומאפשר הנחתת רעש ניכרת.

ספיקות אוויר עד 30,000 מקל"ש כנגד מפל לחץ של 80 מ"מ עומד מים.

מפוח זה מעולה להכנסת אוויר צח.
אוורור תעשייתי של מבנים גדולים כאשר נדרשת הולכת אוויר עם תעלות.

ניתן לשלב בתא המפוח מערך מסננים רב שלבי, והמפוח ישמש כיט"א [יחידת טיהור אוויר] עבור הכנסת אוויר צח מסונן למשרדים באזורי תעשייה או שאיבת אוויר ריכוז אבק נמוך.